Jørgen Gleerup


Mag.art. (f.1947), lektor ved Institut for Filosofi,
Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet og forskningstilknyttet
professionshøjskolen UC Syddanmark. Han har været forstander ved Samsø
Folkehøjskole 1984-86.Han har skrevet bøger og artikler om dansk litteratur- og
kulturhistorie, om ungdoms- og skolekultur, samt organisationskultur og på det
sidste om viden, læring og pædagogik. Han har bl.a. udgivet Utopi og sanselighed. Om dannelsestemaet i
Johan Skjoldborgs forfatterskab
(Odense Universitetsforlag 1980), Opbrudskultur (Odense Universitetsforlag
1991), redigeret Voksenuddannelse under
forandring
(Gads Forlag 2001) og sammen med Niels Buur Hansen redigeret: Videnteori, professionsuddannelse og
professionsforskning
(Syddansk Universitetsforlag 2004).

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N