Jens Aage Poulsen

Jens Aage Poulsen er cand.pæd. i historie og samfundsfag og master i ikt & læring. Han har siden 1980'erne udgivet en række læremidler til historie og skrevet bøger og artikler om fagets didaktik.

Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
289,95
Historie
Jens Aage Poulsen