Jan Tønnesvang
Jan Tønnesvang (f 1963), Professor MSO ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Leder af forskningsenheden for Integrativ Psykologi og Intervention samt leder af Netværk for Integrativ Vitaliseringspædagogik, Intervention og Dannelse. Forsker i teoribaseret praksisudvikling med afsæt i integrativ (selv)psykologi og begrebet om kvalificeret selvbestemmelse.
Er medredaktør på bøgerne Sociologisk udfordring til psykologien (Klim, 1999), Stilladsering - en pædagogisk metafor (Klim, 1999), Vinkler på selvet (Klim, 2002) og Religiøsitet og selvpsykologi og har bidraget til antologierne Selvrealisering og Lærer i tiden
Under navnet Jan Tønnes Hansen har han skrevet bogen: Selvet som rettethed.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
149,95
Medarbejdervitaliserende...
Jan Tønnesvang
 
235,00
Selvet i pædagogikken
Jan Tønnesvang
 
99,95
Livsvitaliserende samtaler...
Jan Tønnesvang