Frede Bräuner
Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen på Midtbyens Ungdomsskole i Århus. Siden 2004 har han haft orlov fra sin lærergerning og fungerer nu som konsulent og foredragsholder.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk madordning på skolen. Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv.

Frede Bräuner har bidraget til etablering af madordninger landet over.

Han fungerer nu som konsulent og foredragsholder. Han er fortaler for den holdning, at ernæring, opdragelse, undervisning og omsorg hænger sammen, og søger i sin skribent- og foredragsvirksomhed at formidle dette gennem udtryksmåder som humor og fortællinger.

Han har desuden bidraget til bogen 'Hvad fylder vi børnene?'
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
249,00
Kost, adfærd, indlæringsevne
Frede Bräuner