Benny Bang Carlsen
Benny Bang Carlsen (f. 1951) er mag.art. og ph.d. Lektor i
dansk og dansk som andetsprog ved VIA University College, Læreruddannelsen i
Århus. Forfatter til Vision og virkelighed. Andetsprogsdidaktik i skolen (2001)
og medforfatter til Mediedidaktik (2002). Har desuden publiceret en lang række
artikler inden for dansk og dansk som andetsprog.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
249,00
Genredidaktik - som en...
Benny Bang Carlsen