David Attenborough

Den verdenskendte naturformidler- og forsker, Sir David Attenborough, har gennem 70 år vist klodens fantastiske, forunderlige og forbløffende liv frem for verden. Hans velkendte stemme har lagt baggrunden for utallige dokumentarer om vildtlivet på vores planet, og kyndigt har han vejledt mennesket i vores rolle på Jorden, vores ansvar for livet og for alle de væsener, vi deler planeten med.

Igennem de seneste par år er det desuden blevet en mærkesag for Sir David at forklare og fremhæve de enorme miljøbelastninger, vi mennesker pålægger planeten. Verden er vild og skøn, men det bliver den ikke ved med at være, hvis vi ikke ændrer vores adfærd i den på drastiske punkter.