Faglitteratur


Klim er en del afden bibliometriske forskningsindikators(BFI) autoritetsliste over pointgivende forlag. Vi benytter fagfællevurdering på udvalgte udgivelser og serier og sikrer derigennem høj faglig kvalitet. Selisten over Klims fagfælleudvalg.

Alexander von Oettingen, dr.phil, udviklingsdirektør, UC Syd, pædagogik.

Ane Qvortrup, lektor, ph.d., Syddansk Universitet: almendidaktik, undervisningskvalitet og lærerprofessionalisme/-udvikling.

Bjørn Rabjerg, postdoc ved Institut for kultur og samfund, Aarhus Universitet, filosofi, teologi.

Charlotte Delmar, ph.d., professor i sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, sundhed.

David Bugge, ph.d., lektor i teologi , Aarhus Universitet, teologi, litteratur, filosofi.

Dion Rüsselbæk Hansen, ph.d., lektor, Syddansk Universitet, pædagogik, uddannelsesforskning.

Henrik Kaare Nielsen, professor, dr.phil., Aarhus Universitet, æstetik, filosofi.

Hildegunn Otnes, førsteamanuensis i norskdidaktik ved Program for lærerutdanning, NTNU, Norge, funktionel grammatik og grammatikdidaktik, skriveundervisningsteori og elevtekstanalyse, digitale tekster.

Jan Tønnesvang, ph.d., professor, Aarhus Universitet, psykologi.

Jeppe Bundsgaard, ph.d., IUP/DPU, fagdidaktik.

Katrin Hjort, professor, Syddansk Universitet, pædagogik, uddannelsesforskning.

Kristina Danielsson, ph.d., professor, Stockholms Universitet: sprogvidenskab.

Leo Komischke-Konnerup, ph.d., chefkonsulent ved UC Syd forskning: Almen pædagogik og socialpædagogik

Lotte Thomsen, professor, Oslo Universitet, psykologi.

Mikkel Thorup, ph.d., lektor i idehistorie, Aarhus Universitet, idehistorie, politisk filosofi.

Svend Brinkmann, ph.d., professor i psykologi, Aalborg Universitet, psykologi, filosofi, samfund.

Thomas Illum Hansen, ph.d.,videncenterleder, UC Lillebælt, pædagogik.

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N