Skip to content Skip to footer

Tidlig indsats

Forfatter:Inge M. Bryderup Forfatter:Marlene Q. Trentel

Oplysning om et brændpunkt inden for arbejdet med udsatte børn, der hidtil har været meget svagt belyst.

Yderligere information

Udgivelsesdato

30.04.2013

Sidetal

240

title Beskrivelse

Familiedøgninstitutioner er en tidlig og forebyggende indsats, hvor socialt udsatte familier indskrives i kortere tid. Det overordnede formål med opholdet er udredning og behandling i forhold til familier med mindre børn. Familierne er truet af sociale problemer, der belaster børnenes trivsel, udvikling og sikkerhed.

I bogen undersøges, hvordan denne tidlige indsats har virket for en række konkrete familier. Det viser sig blandt andet, at det kun er børnene fra en tredjedel af disse familier, der anbringes efterfølgende – hvilket er en markant lavere andel end blandt familier, der ikke har været indskrevet.

Bogen henvender sig både til professionelle og studerende inden for det sociale område – heriblandt socialrådgivere, socialpædagoger, psykologer og pædagoger – Men den er udformet, så den også kan læses af en bredere gruppe af socialpolitisk interesserede.

”Denne bog dokumenterer betydningen af tidlig indsats i forhold til socialt udsatte familier med mindre børn. Og den giver et overbevisende indblik i den socialpædagogiske indsats på familiedøgninstitutioner, som både politikere, professionelle og alle vi andre kan blive klogere af.”
Lisbeth Zornig Andersen

  • Originaltitel: Tidlig indsats - social pædagogsik arbejde på familiedøgninstitutioner
  • ISBN: 9788771292558
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler

Bliv opdateret

© 2023 Forlaget Klim