Skip to content Skip to footer

Pædagogik og lærerfaglighed

18 bidrag

Pædagogik er ikke længere et selvstændigt videnskabsfag i læreruddannelsen, men det er ærindet med denne antologi at medtænke pædagogikken i hvert af de fire kompetencemål og dermed fastholde en bred pædagogisk forståelse af lærerens faglighed.

Yderligere information

Udgivelsesdato

18.07.2017

Sidetal

356

Køb bogen

title Beskrivelse

Læreruddannelsen er en pædagogisk uddannelse.

Pædagogikfaget har tradition for at danne grundlag for lærerens arbejde, der består i undervisning og øvrige opgaver i grundskolen. Denne forståelse af pædagogikfaget som fundament for lærerens profession ligger til grund for antologien.

Hensigten med bogen er at bidrage til, at den pædagogiske grundfaglighed, som faget pædagogik under hidtidige læreruddannelser har bidraget med, medtænkes i hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed i læreruddannelsen i dag.

Antologien indledes således med artikler om klassiske, pædagogiske betragtninger om forholdet mellem skole og samfund og afsluttes med artikler om almene læreropgaver. Undervejs vendes blikket også mod eleverne og skolens undervisning.

"Det er en meget omfattende antologi, som favner bredt i forhold til pædagogik og lærerfaglighed. Vi kommer helt fra de store idealistiske linjer ned i 3. klasse med Ali og hører om alt, hvad der ligger derimellem. Langt størstedelen af kapitlerne er skrevet i et letforståeligt sprog, hvor der ikke er for mange fremmedord."
Nina Eriksen, Folkeskolen

"En god og relevant bog, hvor artiklerne, på hver sin måde, bidrager med et bud på pædagogikkens selvfølgelige del af lærerfagligheden. Artiklerne er af en overskuelig længde, med mange mange delafsnit og med efterfølgende referenceoversigt. Sproget er overvejende lettilgængeligt og lægger meget op til refleksion og diskussion."
Lektørudtalelse, Boy Olesen

  • ISBN: 9788771298680
  • Omslagsdesign: Christinna Lykkegaard Nilsson

Bliv opdateret

© 2023 Forlaget Klim