Skip to content Skip to footer

Læsningens linser

Praktikerens, den studerendes og læreruddannerens overskuelige indblik i teorier og forskningsforståelser om skriftsprogsindlæring og undervisning, der har været væsentlige i læsepædagogikkens historie og udvikling fra den græske oldtid til i dag.

Yderligere information

Udgivelsesdato

03.12.2012, 2012-12-03

Sidetal

275

title Beskrivelse

Bogen præsenterer og udfolder en lang række teorier og modeller, og den tilvejebringer en praktisk forståelse af, hvordan disse teorier og modeller kan anvendes som linser, der stiller skarpt på elevers læsevanskeligheder.

Hvert perspektiv giver forskellige forslag til vurdering og efterfølgende intervention. Med masser af lærerudtalelser vedrørende konkrete problemstillinger. Bogen belyser samtidig, hvilken rolle teorierne spiller i literacy-forskning.

Vi har alle teorier, som påvirker vores adfærd, uanset hvor bevidste vi er om disse teorier. Det hævdes, at en større forståelse af teorier kan føre til mere oplyste beslutninger og mere effektive klasseværelsespraksisser for lærere. Bogen understreger den position, at der ikke er én og kun én korrekt måde at undervise i læsning på eller kun én kur mod børns problemer med læsning. Fordi ingen enkeltstående teori kan indfange hele kompleksiteten af læseerfaringen, gør teorier og modeller mest gavn, når de anvendes sammen.

Bogens intention er, at de mange linser vil give lærere og studerende bedre muligheder for at forstå, tilrettelægge, artikulere og udvikle skriftsprogsundervisningen i skolen. Bogens læselinser vil skærpe læserens bevidsthed for grundlag og muligheder i en literacy-praksis. Dette bliver underbygget af bogens særlige afsnit efter hvert kapital med ”Anvendelse i klasseværelset” og ”Anvendelse inden for forskningen”. Bogen er således en eminent kilde til arbejdet med forskningsbaseret literacy og undervisning i skolen.

"Teoretisk velfunderet og faglig kompetent indføring i teorierne om skriftsprogsindlæring og undervisning. Bogen har en god kombination mellem teori og praksis og vil være en god grundbog på læreruddannelsen samt på praktikerens bogreol."
Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse

  • Originaltitel: Lenses on reading
  • ISBN: 9788779558588
  • Oversætter: Jens Peter Kaj Jensen
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler

Bliv opdateret

© 2023 Forlaget Klim