Skip to content Skip to footer

Den etiske efterspørgsel

Forfatter:Ane Qvortrup

Yderligere information

Sidetal

178

Udgivelsesdato

20.08.2014

Serie Pædagogiske linjer
Køb bogen

title Beskrivelse

Vi er vidner til nye aktualiseringer af etik inden for pædagogik og uddannelse. Nye grænser sættes, og gamle grænser udviskes – blandt andet som følge af reform- og moderniseringstiltag. Det skaber på den ene side nye etikker på alle niveauer i uddannelsessystemet, fordi indholdet af og begrundelserne for, hvad der rangerer som mest nyttigt og etisk korrekt, ændres. På den anden side skaber det nye etiske problemstillinger for de professionelle. Der tegner sig således et behov for at få sat fokus på de etiske problemstillinger, som gør sig gældende i pædagogik og uddannelse på alle niveauer i dag. Denne antologi beskæftiger sig både med, hvordan de nye aktualiseringer viser sig i forskellige pædagogiske og uddannelsesmæssige sammenhænge og med de spørgsmål, som studerende, pædagoger, lærere og ledere mødes med: Hvordan skal man begrunde en handling som måske er etisk problematisk nu og her, men ikke på lang sigt? Skal man som lærer undlade at beskæftige sig med emner, der kan vække ubehag hos nogle elever i undervisningen? Hvor langt skal, kan og bør vi gå i inklusionens tegn? Hvor meget kan man som professionel tillade sig at intervenere i barnet, elevens og den studerendes privatsfære? Hvordan balancerer man som pædagog, lærer og ledelse mellem konfliktuerende hensyn, og hvordan begrundes et givent valg eller fravalg?

"Samlet set giver bogen et godt indblik i de etiske udfordringer, der eksisterer inden for de forskellige områder af uddannelse og pædagogik." Gymnasieskolen, Stig F. Sørensen

  • Originaltitel: Den etiske efterspørgsel
  • ISBN: 9788771294828
  • Omslagsdesign: Christinna Lykkegaard Nilsson

Bliv opdateret

© 2023 Forlaget Klim