Skip to content Skip to footer

Dannelsens veje II

fra oplysningstiden til romantikken
Forfatter:Bent Nabe-Nielsen

Andet bind i Bent Nabe-Nielsens trilogi om den vestlige kulturs idéhistorie og traditionelle rødder. Fra 1700-tallets oplysningstænkere og den fornuftsdrevne filosofi til den idealistiske romantik med det blomstrende følelsesliv.

Yderligere information

Sidetal

385

Udgivelsesdato

17.01.2008

Køb bogen

title Beskrivelse

‘Dannelsens veje II’ kortlægger dannelsestænkningen fra 17- og 1800-tallet og trækker spor helt frem til i dag.

På vor rejse ad dannelsens veje er vi nu nået til 1700-tallet, hvor oplysningstænkerne med fornuftens hjælp søger at frigøre sig fra irrationelle kræfter og religiøst funderet overtro og med grænseløs optimisme går fremtiden i møde.

I dette århundrede udklækkes revolutionerende politiske ideer og et helt nyt menneskesyn, der får afgørende indflydelse på opdragelsestænkningen helt frem til vor tid.

Herfra bevæger bogen sig mod 1800-tallets idealistiske- og romantiske strømninger, og vi ser på, hvordan man i den tyske spekulative tænkning og naturfilosofi bestræber sig på at forstå naturen og menneskelivet som en åndelig enhed. i den sammenhæng udvikles ideen om menneskets etiske og æstetiske dannelse, således som begrebet forstås i dag.

Med inspiration fra den tyske nationalromantik og historiefilosofi i 1800-tallet opstår de folkelige bevægelser, der kom til at præge opdragelses- og dannelsestænkningen i Danmark.

Den danske folkehøjskole og friskolerne er en direkte udmøntning af disse tanker. Også dette bliver der udførligt redegjort for i bogen.

Bogen henvender sig til alle, der har interesse i livsfilosofiske og etiske spørgsmål. Også dem, som professionelt er optaget af dannelsestænkning, vil kunne finde den relevant og inspirerende.

"Alene ambitionen i dette projekt må fremkalde respekt. Overblikket er imponerende og kvaliteten ganske høj ... En særlig kvalitet ved dette bind er, at de danske pædagogiske bevægelser omkring Grundtvig og Kold her sættes godt ind i den bredere ramme af romantik og religiøse vækkelser, hvor de faktisk hører hjemme."
Asger Brandt, Kristeligt Dagblad

  • ISBN: 9788779555938
  • Omslagsdesign: Kristian Nabe-Nielsen

Du kunne også være interesseret i...

Bliv opdateret

© 2023 Forlaget Klim