Vejledning og profession


'Vejledning og profession' er studiebøger til professionsuddannelser og professionsudøvere. Serien fokuserer på professionsområder som faglig etik, kommunikation, vejledningsteori og metode.

Serien redigeres af Jørgen KuhlmannThorbjørn J. Karlsen (red.)
Vejledning under nye vilkår – skabende processer i mødet mellem vejleder og den vejledte

Per Jensen & Inger Ulleberg
Mellem ordene – kommunikation i professionel praksis

Terje Ogden
Evidensbaseret praksis i arbejdet med børn og unge

Svein Aage Christoffersen (red.)
Professionsetik – om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker

Asbjørn Kärki Ulvestad & Freja Ulvestad Kärki
Flerstemmig vejledning

Mary Brekke & Tom Tiller (red.)
Læreren som forsker. Indføring i forskningsarbejde i skolen

Per Lauvås, Gunnar Handal
Vejledning og praksisteori (2. udg.)


 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N