Pædagogiske linjer

'Pædagogiske linjer' er en udgivelsesrække, der trækker linjer bag ud gennem behandling af grundlæggende pædagogiske emner – og som trækker linjerne op genne, præsentation og diskussion af aktuelle pædagogiske problemstillinger.

OBS! Serien er udgået, ikke alle titler er tilgængelige.


Jerome Bruner
Mening i handling

Nel Noddings
Pædagogisk filosofi


Erling Lars Dale & K. Krogh-Jespersen
Uddannelse og dannelse


Olga Dysthe (red.)
Dialog, samspil og læring

Olga Dysthe & K.S. Engelsen (red.)
Mapper som pædagogisk redskab

Tom Eide & Hilde Eide
Kommunikation i praksis

Carl Erik Grenness
Kommunikation i organisationer

Bernt Gustavsson
Dannelse i vor tid

Bernt Gustavsson
Vidensfilosofi

Y. Hammerlin & E. Larsen
Menneskesyn i teorier om mennesket

T.L. Hoel
Skrive og samtale. Responsgrupper som læringsfællesskab

Niels Jægerrum
Myter og modstand i læringskulturen

Gunilla Lindqvist (red.)
Vygotskij – om læring som udviklingsvilkår

Leif Moss & John MacBeath
Skoleledelse

Nel Noddings
Pædagogisk filosofi – en indføring

Donald A. Schön
Den reflekterende praktiker

Frank Smith
At tænke

Carl Anders Säfström
Forskellighedens pædagogik

Alexander von Oettingen
Det pædagogiske paradoks

Karen Borgnakke (red.)
Evalueringens spændingsfelter

Rasmus Kjær
Pragmatisk pædagogik mellem selvdannelse og kosmopolitisme

Jens Chr. Jacobsen
Progression i uddannelse og undervisning

Benedikte Vilslev Petersen & Marianne Thrane (red.)
Evaluering i skolen
Katrin Hjort, Ane Qvortrup, Peter Henrik Raae (red.)
Der styres for vildt
Donald A. Schön
Uddannelse af den reflekterende praktiker
Kirsten Krogh-Jespersen, Preben Olund Kirkegaard & Benedikte Vilslev Petersen
Reformpædagogikken revitaliseret
Ane Qvortrup, Dion Rüsselbæk Hansen & Marianne Abrahamsen (red.)
Den etiske efterspørgsel
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N