Moderne arbejdsliv


Det moderne arbejdsliv er arena for både kreativitet og kamp. Det er en legeplads for innovative individer – selvledende, selvudviklende og i besiddelse af de kompetencer, der skal til for at begå sig i en virkelighed, hvor krav og dagsordener er under konstant forandring. Men det er også en kampplads, når vi ikke længere kan eller vil følge med tempoet og kravene om omstilling. Risikoen for stress eller overflødiggørelse er nærværende. Da arbejdslivet spiller en central rolle for vores kultur, økonomi og identitet, er det genstand for både forherligelse, helliggørelse og kritik.

Serien 'Moderne abejdsliv' undersøger de krav, som arbejdslivet stiller til det at være leder, medarbejder og menneske i dag. Ud fra forskellige faglige vinkler formidler serien den nyeste viden om arbejdslivet og bygger bro mellem forskning og hverdagen på arbejdspladsen.

Seriens hovedredaktion består af Malene Friis Andersen, Svend Brinkmann, Cecilie Eriksen og Joel Haviv.

Claus Elmholdt & Lene Tanggaard (red.)
Følelser i ledelse

Niels Christian Mossfeldt Nickelsen
Arbejdslivets skyggesider
Morten Kusk Fogsgaard og Claus Elmholdt (red.)
Magt i organisationer

Cecilie Eriksen og Joel Haviv (red.)
Umyndiggørelse

Malene Friis Andersen, Lene Tanggaard (red.)
Tæller vi det der tæller

Malene Friis Andersen, Lene Tanggaard (red.)
Utopier i arbejdslivet

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N