Faglitteratur
Forlaget Klim modtager gerne henvendelser vedr. ny dansk faglitteratur, som knytter sig til Klims udgivelsesprofil.

Klim er en del af den bibliometriske forskningsindikators (BFI) autoritetsliste over pointgivende forlag. Vi benytter fagfællevurdering på udvalgte udgivelser og serier og sikrer derigennem høj faglig kvalitet. Se listen over Klims fagfælleudvalg.

Henvendelse til redaktør for pædagogik og undervisning Karen Lise Søndergaard Brandt karenlise@klim.dk

Skønlitteratur
Forlaget Klim udgiver primært oversat skønlitteratur. Klim kan ikke modtage eller påtage sig ansvar for manuskripter tilsendt uden forudgående aftale. Manus og andet materiale, som indsendes uopfordret, vil ikke blive returneret.

Uopfordrede henvendelser angående ansættelse, oversættelse og korrektur kan ikke forventes besvaret.

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N