Løgstrup Biblioteket

'Løgstrup Biblioteket' omfatter værker af  K.E. Løgstrup, der alle udgives med nye efterskrifter, samt en række kommentarbind, monografier og antologier.

'Løgstrup Biblioteket' redigeres af David Bugge, Peter Aaboe Sørensen, Michael Nonboe og Camilla Rohde Søndergaard.


K.E. Løgstrup
Kants æstetik
(Efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen)


K.E. Løgstrup
Den erkendelsesteoretiske konflikt
(efterskrift ved Kees van kooten Niekerk)

K.E. Løgstrup
Den etiske fordring
(efterskrift ved Hans Fink)

K.E. Løgstrup
Kants kritik af erkendelsen og refleksionen
(efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen)

K.E. Løgstrup
Martin Heidegger
(efterskrift ved Jørgen Dehs)

K.E. Løgstrup og Hal Koch
Venskab og strid – brevveksling med Hal Koch
(efterskrift ved Ove Korsgaard)

David Bugge og Peter Aaboe Sørensen (red.)
Livtag med den etiske fordring

David Bugge
Løgstrup og litteraturen

Ole Morsing
Løgstrup & Sløk

David Bugge
Hinandens verden
– Ledsager til K.E. Løgstrups Den etiske fordring
David Bugge
Kompendium til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring
Kari Martinsen
Løgstrup og sygeplejen
K.E. Løgstrup
Kierkegaaards og Heideggers eksistensanalyse og dens forhold til
forkyndelsen

K.E. Løgstrup
Opgør med Kierkegaard
(Efterskrift ved Svein Aage Christoffersen)
K.E. Løgstrup
Ophav og omgivelse
(Efterskrift ved Hans-Jørgen Schanz)
Jakob Wolf
Mennesket i universet
– Ledsager til K.E. Løgstrups Ophav og omgivelse
David Bugge med bidrag af Bente Kasper Madsen og tekster af K.E. Løgstrup
Løgstrup & skolen
K.E. Løgstrup
Det uomtvistelige
(Efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen)
K.E. Løgstrup
Etiske begreber og problemer
(Efterskrift ved Bjørn Rabjerg)
Svend Andersen
Af og til intet
– Ledsager til K.E. Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse
K.E. Løgstrup
Skabelse og tilintetgørelse
(Efterskrift ved Ole Jensen)
Mogens Paahuus
Løgstrup & kunstenKommende titler

Bjørn Rabjerg: Forståelse (omskrevet ph.d.-afhandling)
Vidde og prægnans (2017)

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N