Læsevejlederen - UDGÅR

'Læsevejlederen' er er en udgivelsesrække, der følger op på den betydelige opmærksomhed på læsning, som opstod i kølvandet på læreruddannelsesloven 2006. Med denne serie udgiver Klim centrale værker inden for dette felt.

Serien erstattes af Literacy og læring.


Astrid Roe
Læsedidaktik

Ivar Bråten (red.)
Læseforståelse - læsning i videnssamfundet ...

Camilla Fast
Literacy – i familie, børnehave og skole

Mette Nygaard Jensen
At læse med børn - dialogisk oplæsning ...


Maagerø & Tønnesen
At læse i alle fag

Reichenberg
Veje til læseforståelse

Solstad
Læs mere!
Tønnessen
Sammensatte tekster
Bente Aamotsbakken og Susanne V. Knudsen
At tænke teori
Diane H. Tracey og Lesley Mandel Morrow
Læsningens linser
Lisbeth M. Brevik og Ann Elisabeth Gunnulfsen
Læs mindre – forstå mere!
Jon Smidt, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen
På sporet af god skriveundervisning


 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N