Læsevejlederen


UDGÅR

Læsevejlederen' er er en udgivelsesrække, der følger op på den betydelige opmærksomhed på læsning, som opstod i kølvandet på læreruddannelsesloven 2006. Med denne serie udgiver Klim centrale værker inden for dette felt.
Serien erstattes af Literacy og læring.





Astrid Roe
Læsedidaktik





Ivar Bråten (red.)
Læseforståelse - læsning i videnssamfundet ...





Camilla Fast
Literacy – i familie, børnehave og skole





Mette Nygaard Jensen
At læse med børn - dialogisk oplæsning i dagtilbud





Eva Maagerø & Elise Seip Tønnesen (red.)
At læse i alle fag





Monica Reichenberg
Veje til læseforståelse





Trine Solstad
Læs mere!





Elis Seip Tønnessen
Sammensatte tekster





Bente Aamotsbakken & Susanne V. Knudsen
At tænke teori





Diane H. Tracey & Lesley Mandel Morrow
Læsningens linser





Lisbeth M. Brevik & Ann Elisabeth Gunnulfsen
Læs mindre – forstå mere!





Jon Smidt, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen
På sporet af god skriveundervisning








 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N