Kulturklassikere

'Kulturklassikere' består af værker, der betragtes som milepæle i forståelsen af det moderne samfund. Kulturområderne er: billedkunst, musik, arkitektur, litteratur, filosofi, sociologi og psykologi.

Klassikerbegrebet forstås bredt, og fælles for titlerne er, at de er centrale inden for hvert deres område og har modstået tidens tand. Serien redigeres af Vagn Lyhne.


Theodor W. Adorno
Mahler – en musikalsk fysiognomik


Theodor W. Adorno
Wagner – forsøg på en tolkning

Hannah Arendt
Eksistens og religion – tænkning mellem tradition og modernitet
Hannah Arendt
Om revolution

Michail Bakhtin
Rum, tid og historie – kronotopens former i europæisk litteratur

Charles Baudelaire
Det moderne livs maler

Jeremy Bentham
Panoptikon – Magtens øje

Carlo Ginzburg
Osten og ormene – kosmos ifølge en 1500-tals møller

Johannes Jørgensen
Essays om den tidlige modernisme
Immanuel Kant
Om pædagogik

Erwin Panofsky og Pierre Bourdieu
Gotik – arkitektur, skolastik, habitus

Thomas De Quincey
En engelsk opiumbrugers bekendelser

Thomas De Quincey
Om mord

Jean-Jacques Rousseau
Politiske skrifter

John Ruskin
Arkitekturens syv lamper

Tzvetan Todorov
Den fantastiske litteratur – en indføring
Ludwig Wittgenstein
Den blå og den brune bog

Ludwig Wittgenstein
Kultur og værdi – spredte bemærkninger

Ludwig Wittgenstein
Sidste skrifter om den filosofiske psykologi IIKommende titler

John Locke
Tanker om opdragelsen
Diderot m.fl.:
Encyklopædien i uddrag


 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N