Telefonerne er ňbne
Mandag-Torsdag: 9.00-16.00
Fredag: 9.00-15.00

Generelle henvendelser til forlaget

Bestillinger sendes til

Sp°rgsmňl til regningen sendes til
Forlaget Klim kan ikke modtage eller pňtage sig ansvar for manuskripter tilsendt uden forudgňende aftale. Manus og andet materiale, som indsendes uopfordret, vil ikke blive returneret eller besvaret. Uopfordrede henvendelser angňende ansŠttelse, oversŠttelse og korrektur kan ikke forventes besvaret.


Karen Lise S°ndergaard Brandt
karenlise@klim.dk
72 34 45 16
Redakt°r ľ pŠdagogik og uddannelse


Dorthe Dencker
dorthe@klim.dkbogholderi@klim.dk
72 34 45 18
ěkonomiansvarlig og digital redakt°r


Christian Hunnerup Hvid
christian@klim.dk
72 34 45 11
Grafisk designer


Sofie Poulsen
sofie@klim.dk
72 34 45 21
Grafisk designer elev


Christinna Lykkegaard Nilsson
christinna@klim.dk
Grafisk designer (Er pň barsel indtil december 2018)


Kasper Kaufmann
kasper@klim.dk
72 34 45 20
Digital og analog redakt°r


Helle Riis Brandborg
helle@klim.dk
72 34 45 14 / 20 61 51 95
Salgsansvarlig


Michael Nonboe
michael@klim.dk
72 34 45 19
Redakt°r og produktionsansvarlig


Svend ┼ge Petersen
svend_aage@klim.dk
72 34 45 15
Redakt°r


Camilla Rohde S°ndergaard
camilla@klim.dk
72 34 45 17
Redakt°r og rettighedsansvarlig


Carsten Vengsgaard
carsten@klim.dk
72 34 45 12
Redakt°r
 

 

I N D K ě B S K U R V L O G I N