Klim bidrager til Sigurds Danmarkshistorie med et undervisningssystem til folkeskolerne. Indtil da nyder vi bare musikken ...@forlagetklim  #forlagetklim

på Facebook, på Twitter, på Instagram og på SoundCloud

 
Instagram


Ha-Joon Chang giver 23 svar
 
Anden bog i Carnivia-trilogien
 
"... en antologi, der på fornem vis indfører i forfatterskabet og stiller de rigtige kritiske spørgsmål."
*****
Sørine Godtfredsen, Kristeligt Dagblad
 
Når han løber, henter han det overskud, den inspiration og frem for alt den vedholdenhed, der skal til for at kunne skrive.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N