@forlagetklim  #forlagetklim

På Facebook, på Twitter og nu også på Instagram

      Instagram


Lethems store epos om amerikanske revolutionære og aktivister gennem næsten 100 år.
 
"... at han er en af nutidens største forfattere står helt klart med dette værk." Kristian Ditlev Jensen, Weekendavisen
 
Den første danskskrevne biografi om rocklegenden Neil Young
 
Den definitive biografi
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N