Vejledning og profession

'Vejledning og profession' er studiebøger til professionsuddannelser og professionsudøvere. Serien fokuserer på professionsområder som faglig etik, kommunikation, vejledningsteori og metode.

Serien redigeres af Jørgen Kuhlmann


Thorbjørn J. Karlsen (red.)
Vejledning under nye vilkår – skabende processer i mødet mellem vejleder og den vejledte

Per Jensen & Inger Ulleberg
Mellem ordene – kommunikation i professionel praksis
Terje Ogden
Evidensbaseret praksis i arbejdet med børn og unge
Svein Aage Christoffersen (red.)
Professionsetik – om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker
Asbjørn Kärki Ulvestad & Freja Ulvestad Kärki
Flerstemmig vejledning
Mary Brekke & Tom Tiller (red.)
Læreren som forsker. Indføring i forskningsarbejde i skolen
Hunnar Handal og Per Lauvås
Vejledning og praksisteori

Øvrige bøger om vejledning med samme forfattere:
På egne vilkår - en strategi for vejledning med lærere
Kollegavejledning i skolen

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N